กินเจเสริมดวงอย่างไรให้ถูกหลัก

กินเจเสริมดวงอย่างไรให้ถูกหลัก

เทศกาลกินเจ นับเป็นเทศกาลที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจมาอย่างยาวนาน โดยจะเป็นช่วงเทศกาลที่คนนิยมถือศีลกินผัก หรืองดรับประทานเนื้อสัตว์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นการละเว้นการฆ่าสัตว์ และเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต วันนี้แอดมินเลยได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลดังกล่าวมาให้ทุกท่านได้ติดตามกัน โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

ความหมายของการกินเจ

ความหมายของการกินเจ
 • กินเจเพื่อสุขภาพ เนื่องจากอาหารเจเป็นอาหารชีวจิต เมื่อรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ร่างกายจะเกิดการปรับภาวะสมดุล และช่วยขับสารพิษต่าง ๆ ออกจากร่างกายได้ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับระบบไหลเวียนโลหิต และระบบทางเดินอาหารอีกด้วย
 • กินเจด้วยจิตเมตตา เนื่องจากอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ มักประกอบด้วยเลือดเนื้อของสัตว์ การไม่รับประทานจึงเป็นการแสดงคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงาม 
 • กินเจเพื่อละเว้นกรรม เนื่องจากผู้ถือศีลย่อมมีความเข้าใจว่า การละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์หมายถึงการงดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อนำมาประกอบอาหาร หลายคนจึงมีความเชื่อว่าจะเป็นการต่อชีวิต ทั้งของเหล่าสรรพสัตว์และของผู้ศีลเอง จึงเป็นเทศกาลที่ช่วยเสริมสร้างสิริมงคลได้ดี

อย่างไรก็ตามการฆ่าสัตว์เพื่อเอาเลือดหรือเนื้อมาประกอบอาหารนับเป็นการสร้างกรรม แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าเองก็ตาม แต่การซื้อจากผู้อื่นก็เปรียบเสมือนการจ้างวานฆ่า เพราะหากไม่มีผู้รับประทานก็คงไม่มีผู้ขาย ดังนั้นกรรมที่ทุกคนสร้างขึ้นก็จะติดตัวไปตลอด และจะทำให้อายุขัยของเราสั้นลง พร้อมทั้งอาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ ดังนั้นการหยุดรับประทานเนื้อสัตว์จึงเป็นการละเว้นกรรม 

ข้อห้ามในการถือศีลกินเจ

ข้อห้ามในการถือศีลกินเจ
 • ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ / เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพวกไขมันสัตว์ ไข่ หรือเลือดก็ตาม
 • ห้ามรับประทานผักที่มีกลิ่นฉุนหรือมีกลิ่นแรง ได้แก่ กระเทียม หัวหอม ต้นหอม ใบหอม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ
 • ห้ามรับประทานอาหารรสจัด
 • ห้ามรับประทานอาหารที่คนปรุงไม่ได้ถือศีลกินเจ
 • งดสูบบุหรี่ ยาเส้น ยาสูบ
 • ห้ามดื่มเครื่องดื่มมึนเมา เช่น เหล้า เบียร์
 • ถ้วยชามต้องไม่ใช้ปะปนกับผู้อื่น
 • ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่วงถือศีลกินเจ
 • แต่งกายด้วยชุดสีขาวเท่านั้น
 • ห้ามพูดคำหยาบคาย คำโกหก ส่อเสียด หรือพูดเพ้อเจ้อ
 • ห้ามดับตะเกียงทั้ง 9 ดวง ภายในสถานที่สำคัญอย่างศาลเจ้า โรงทาน โรงเจ หรือสถานที่จัดงานถือศีลกินเจ ซึ่งโดยปกติจะต้องมีการจุดตะเกียงไว้ตลอดทั้งคืน และจะต้องมีคนเฝ้าไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เทียนดับ

หากสายบุญคนใดต้องการเข้าร่วมเทศกาลกินเจควรศึกษารายละเอียดในการถือศีล และข้อห้ามที่ต้องรักษาไว้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหาร เนื่องจากการถือศีลกินผักนั้นเคร่งครัดเรื่องของการเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ทำมาจากสัตว์ เช่น เลือด ไข่ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังไม่สามารถรับประทานผักที่มีกลิ่นฉุน ตลอดจนต้องถือศีลและนุ่งขาวห่มขาวอีกด้วย

อ่านบทความเลขมงคล : เปิดตำรารวมสีรถถูกโฉลกประจำวันเกิด