ส่องปฏิทินวันพระตลอดปี 2566 เอาใจสายบุญ

ส่องปฏิทินวันพระตลอดปี 2566 เอาใจสายบุญ

วันพระ หรือที่ใครหลายคนต่างเรียกกันว่าวันธรรมสวนะ เป็นวันประชุมของพุทธศาสนิกชน เพื่อร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา รวมไปถึงการถือศีลฟังธรรม ทั้งนี้จะมีกำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติ เดือนละ 4 ครั้ง ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น 15 คำ วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ อย่างไรก็ตามวันนี้แอดมินได้รวบรวมปฏิทินวันพระมาให้ทุกท่านได้ติดตามดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันพระประจำปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงธันวาคม 

วันพระประจำปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงธันวาคม 

ปฏิทินวันพระเดือนมกราคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม ปี 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
 • วันเสาร์ที่ 14 มกราคม ปี 2566 (แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
 • วันเสาร์ที่ 21 มกราคม ปี 2566 (แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ปีขาล)
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ปี 2566 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสามปีขาล)

ปฏิทินวันพระเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสามปีขาล)
 • วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ปี 2566 (แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีขาล)
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ปี 2566 (แรม 15 ค่ำ เดือนสาม ปีขาล)
 • วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ปี 2566 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล)

ปฏิทินวันพระเดือนมีนาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล)
 • วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 (แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล)
 • วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 (แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล)
 • วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีเถาะ)

ปฏิทินวันพระเดือนเมษายน 2566

 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีเถาะ)
 • วันพฤหับดีที่ 13 เมษายน 2566 (แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีเถาะ)
 • วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 (แรม 15 ค่ำ เดือนห้า ปีเถาะ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีเถาะ)

ปฏิทินวันพระเดือนพฤษภาคม 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีเถาะ)
 • วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 (แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีเถาะ)
 • วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 (แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีเถาะ)
 • วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ)

ปฏิทินวันพระเดือนมิถุนายน 2566

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ)
 • วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 (แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ)
 • วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 (แรม 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ)
 • วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ)

ปฏิทินวันพระเดือนกรกฎาคม 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ)
 • วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 (แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ)
 • วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 (แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ)
 • วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีเถาะ)

ปฏิทินวันพระเดือนสิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566
 • วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
 • วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

ปฏิทินวันพระเดือนกันยายน 2566

 • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

เดือนตุลาคม 2566

 • วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม 2566

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 
 • วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
 • วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

วันพระตามปฏิทินข้างต้นกำหนดตามปฏิทินจันทรคติดังข้อมูลที่กล่าวไป ดังนั้นหากพุทธศาสนิกชนคนใดเป็นสายบุญ และกำลังติดตามวันมงคลเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา หรือถือศีลฟังธรรม สามารถนำวันตามปฏิทินข้างต้นไปใช้ได้

อ่านบทความเลขมงคล : เปิดเส้นทางเศรษฐีด้วยเลขมงคลสำหรับคนดวงกุด