เลขมงคลของคนแต่ละอาชีพ

เลขมงคลของคนแต่ละอาชีพ

การประกอบอาชีพขึ้นอยู่กับความสบายใจและความถนัดเฉพาะตัว ดังนั้นผู้ที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ มักจะมีลักษณะบางประการที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ตัวเลขมงคลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนในแต่ละสายงานจะมีตรงกัน วันนี้แอดมินจึงได้รวบรวมเลขมงคลของคนแต่ละอาชีพมาให้ทุกท่านได้ติดตาม ส่วนรายละเอียดจะน่าสนใจมากน้อยเพียงไรสามารถติดต่อได้จากข้อมูลต่อไปนี้

รวมเลขเด็ดเลขดังสำหรับคนทำงาน

รวมเลขเด็ดเลขดังสำหรับคนทำงาน

ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานสูงมาก ลักษณะของงานมีความแน่นอน ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก กลุ่มคนส่วนใหญ่มักมีนิสัยคงเส้นคงวา ไม่ชอบความหวือหวา หรือท้าทายมากนัก 

  • เลขมงคลของคนในกลุ่มอาชีพนี้ ได้แก่ 915 519 154 451

ทนายความ หรือผู้พิพากษา เป็นกลุ่มที่รักความถูกต้องและความยุติธรรม ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังมีความรู้ ความจำ และความสามารถสูงมาก 

  • เลขมงคลของคนในกลุ่มอาชีพนี้ ได้แก่ 547 745

มัคคุเทศก์ การท่องเที่ยว และการโรงแรม เป็นกลุ่มที่รักอิสระ และชื่นชอบการเดินทาง รักความสนุกและท้าทาย พร้อมให้บริการ และมอบความสุขสนุกสนานให้แก่ผู้อื่นเสมอ

  • เลขมงคลของคนในกลุ่มอาชีพนี้ ได้แก่ 547 745

ช่างภาพ ช่างศิลป์ หรือกลุ่มงานออกแบบ กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีจินตนาการสูง รักความสวยงาม อาจมีโลกส่วนตัวสูงบ้างในบางช่วง ทว่าเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน ละเอียดลึกซึ้ง

  • เลขมงคลของคนในกลุ่มอาชีพนี้ ได้แก่ 249 942 392 293

พ่อครัว แม่ครัว หรือประกอบธุรกิจร้านอาหาร มักให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัว ใส่ใจรายละเอียด มีความใจเย็น สุขุม รอบคอบ ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ

  • เลขมงคลของคนในกลุ่มอาชีพนี้ ได้แก่ 466 664 646

งานบัญชี การเงิน การธนาคาร และเลขานุการ ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้มักมีความละเอียดแม่นยำสูง ไม่ชอบความยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงมากนัก 

  • เลขมงคลของคนในกลุ่มอาชีพนี้ ได้แก่ 415 514 416 614

นักเขียน หรือบรรณาธิการ กลุ่มคนในอาชีพนี้มักเป็นคนที่มีจินตนาการ และรักความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาจต้องการเวลาอยู่ในโลกส่วนตัวสูง

  • เลขมงคลของคนในกลุ่มอาชีพนี้ ได้แก่ 142 241 146 641

การเกษตร และการประมง มักมีอัธยาศัยไมตรีดี มีความมุ่งมั่น อดทน จริงใจ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ผ่านเข้ามา 

  • เลขที่มงคลของคนในกลุ่มอาชีพนี้ ได้แก่ 979 797

สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือสายบริการเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่มักมีจิตใจดี โอบอ้อมอารี ยินดีที่จะให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ มีเมตตา และมีน้ำใจ

  • เลขที่มงคลของคนในกลุ่มอาชีพนี้ ได้แก่ 429 924 629 926

ขนส่ง การคมนาคม โลจิสติกส์ กลุ่มคนเหล่านี้มักจะชอบความท้าทาย มีสติปัญญาที่แหลมคม คิดเร็วทำเร็ว แต่อาจมีความใจร้อน และไม่รอบคอบบ้าง

  • เลขที่มงคลของคนในกลุ่มอาชีพนี้ ได้แก่ 635 536 639 936

การทำงานในสิ่งที่ตนรัก ถนัด ชื่นชอบ และพึงพอใจน่าจะสร้างความสุขใจให้แก่ผู้ที่ได้ทำงานนั้น ๆ มิใช่น้อย ทว่าหากคนทำงานได้เสริมดวงชะตาให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยเลขมงคลที่เหมาะสมกับตนเอง ก็น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความสุขในการทำงานได้พอสมควร ดังนั้นหากใครต้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสามารถนำตัวเลขเหล่านี้ไปทดลองใช้ได้