เปิดเส้นทางเศรษฐีด้วยเลขมงคลสำหรับคนดวงกุด

เปิดเส้นทางเศรษฐีด้วยเลขมงคลสำหรับคนดวงกุด

1 ปีมี 365 วัน (หรือ 366 วัน) ซึ่งในแต่ละวันนั้นล้วนมีเจ้าของวันเกิดครอบครองตัวเลขมงคลดังกล่าวอยู่ ดังนั้นจึงมีผู้นิยมนำวันเกิดของตนเองมาใช้ในการเสี่ยงโชค ทั้งนี้ปฏิทินของชาวญี่ปุ่นได้จัดอันดับคนดวงปีประจำปี 2565 ไว้ อย่างไรก็ตามมีทั้งผู้ที่จัดอยู่ในอันดับคนดวงดีหัวแถวและหางแถว แต่ไม่ว่าจะเป็นอันดับใดก็สามารถนำเลขมงคลนั้นมาใช้ในการเสี่ยงโชคได้ทั้งสิ้น วันนี้แอดมินจึงได้สรุปอันดับคนดวงดีลำดับท้าย ๆ มาให้ทุกท่านได้ตามหาเลขมงคล เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง โดยสามารถติดตามรายละเอียดเลขมงคลที่น่าสนใจได้ดังนี้

เลขมงคลเด็ด ๆ จากอันดับคนดวงดีหางแถว

เลขมงคลเด็ด ๆ จากอันดับคนดวงดีหางแถว
 • อันดับ 320 ผู้เกิดวันที่ 22 เดือนมีนาคม
 • อันดับ 321 ผู้เกิดวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์
 • อันดับ 322 ผู้เกิดวันที่ 20 เดือนสิงหาคม
 • อันดับ 323 ผู้เกิดวันที่ 28 เดือนตุลาคม
 • อันดับ 324 ผู้เกิดวันที่ 21 เดือนสิงหาคม
 • อันดับ 325 ผู้เกิดวันที่ 9 เดือนมกราคม
 • อันดับ 326 ผู้เกิดวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม
 • อันดับ 327 ผู้เกิดวันที่ 5 เดือนมิถุนายน
 • อันดับ 328 ผู้เกิดวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม
 • อันดับ 329 ผู้เกิดวันที่ 19 เดือนมกราคม
 • อันดับ 330 ผู้เกิดวันที่ 22 เดือนมิถุนายน
 • อันดับ 331 ผู้เกิดวันที่ 4 เดือนมกราคม
 • อันดับ 332 ผู้เกิดวันที่ 23 เดือนสิงหาคม
 • อันดับ 333 ผู้เกิดวันที่ 5 เดือนมกราคม
 • อันดับ 334 ผู้เกิดวันที่ 3 เดือนกันยายน
 • อันดับ 335 ผู้เกิดวันที่ 2 เดือนมิถุนายน
 • อันดับ 336 ผู้เกิดวันที่ 23 เดือนธันวาคม
 • อันดับ 337 ผู้เกิดวันที่ 15 เดือนมกราคม
 • อันดับ 338 ผู้เกิดวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม
 • อันดับ 339 ผู้เกิดวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน
 • อันดับ 340 ผู้เกิดวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม
 • อันดับ 341 ผู้เกิดวันที่ 17 เดือนตุลาคม
 • อันดับ 342 ผู้เกิดวันที่ 7 เดือนตุลาคม
 • อันดับ 343 ผู้เกิดวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน
 • อันดับ 344 คนเกิดวันที่ 16 เดือนกันยายน
 • อันดับ 345 ผู้เกิดวันที่ 14 เดือนเมษายน
 • อันดับ 346 ผู้เกิดวันที่ 24 เดือนสิงหาคม
 • อันดับ 347 ผู้เกิดวันที่ 11 เดือนมีนาคม
 • อันดับ 348 ผู้เกิดวันที่ 12 เดือนกันยายน
 • อันดับ 349 ผู้เกิดวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน
 • อันดับ 350 ผู้เกิดวันที่ 29 เดือนมกราคม
 • อันดับ 351 ผู้เกิดวันที่ 3 เดือนมิถุนายน
 • อันดับ 352 ผู้เกิดวันที่ 19 เดือนกันยายน
 • อันดับ 353 ผู้เกิดวันที่ 14 เดือนตุลาคม
 • อันดับ 354 ผู้เกิดวันที่ 8 เดือนเมษายน
 • อันดับ 355 ผู้เกิดวันที่ 26 เดือนเมษายน
 • อันดับ 356 ผู้เกิดวันที่ 25 เดือนธันวาคม
 • อันดับ 357 ผู้เกิดวันที่ 31 เดือนธันวาคม
 • อันดับ 358 ผู้เกิดวันที่ 27 เดือนมีนาคม
 • อันดับ 359 ผู้เกิดวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์
 • อันดับ 360 ผู้เกิดวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน
 • อันดับ 361 ผู้เกิดวันที่ 11 เดือนมิถุนายน
 • อันดับ 362 ผู้เกิดวันที่ 23 เดือนมีนาคม
 • อันดับ 363 ผู้เกิดวันที่ 1 เดือนมีนาคม
 • อันดับ 364 ผู้เกิดวันที่ 16 เดือนมิถุนายน
 • อันดับ 365 ผู้เกิดวันที่ 29 เดือนเมษายน

จากข้อมูลอันดับคนดวงดีปลายแถวประจำปี 2565 ข้างต้น แต่ละท่านสามารถนำอันดับหรือเลขวันเกิดมาใช้เป็นเลขมงคลในการเสี่ยงโชคลาภได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับท้าย ๆ ก็ตาม เพราะในความโชคร้ายมักมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้ที่เกิดวันที่ 29 เมษายน อาจใช้เลข 29 หรือเลข 4 เป็นเลขมงคลในการเสี่ยงโชค หรืออาจใช้เลขอันดับของตนเอง ได้แก่ 365 มาเป็นเลขมงคลก็ได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเลือกใช้เลขมงคลจากวันเกิดหรืออันดับรับประกันได้เลยว่าทุกท่านจะต้องได้รับข่าวดีจากเลขมงคลดังกล่าวอย่างแน่นอน

อ่านบทความเลขมงคล : เปิดตำราเลขเด็ดแบบฉบับคนญี่ปุ่น